Checklist voor uw toekomstige woning

Koop ik die woning of niet? Een bijzonder moeilijk dilemma waarop slechts één iemand een juist antwoord kan geven: jijzelf. Het is aan jou om te beoordelen of de woning in kwestie beantwoordt aan je verwachtingen en past binnen je budget. Onderstaande checklist zal zeker van pas komen om een woning naar waarde te schatten.

Ligging

Oriëntatie, voldoende daglicht

Voldoende beschutting tegen inkijk afstanden tot winkels, scholen,…

Geluidshinder

Luchtverontreiniging

Extra kosten voor aansluiting op openbare voorzieningen

Buurt waarin je je zal thuisvoelen

Wat is de stedenbouwkundige bestemming van gronden in de directe omgeving?

Bodemverontreiniging

Ga zeker eens praten met de naaste buren. Zij kennen de buurt als geen ander en kunnen je wijzen op minpunten of pluspunten van de omgeving én je toekomstige woning.

Bouwtechnische toestand

Is de woning volledig vergund?

Zijn de technische voorzieningen: centrale verwarming, water, elektriciteit, telefonie, nog in goede  staat voor uitbreiding?

Uitbreidingsmogelijkheden (stedenbouw, technische beperkingen)

Toestand van ramen, deuren, dak, vloeren en muren is het hout van dak of ramen aangetast door houtrot of parasieten?

Is thermische of akoestische isolatie nodig?

Wat is de staat van de keukenapparaten?

Zijn er vocht- of schimmelplekken?

Voldoet de cv-installatie nog?

Is er sprake van scheurvorming rond raam- en deurkozijnen?

Bezoek de woning bij voorkeur bij klaarlichte dag. Neem steeds een zaklamp mee om ook in donkere hoeken (zolder, kelder) te kunnen kijken, enz….

Bezwarende of bindende omstandigheden

erfdienstbaarheden

recht van opstal

onteigening

huurovereenkomsten

is de verkoper wel degelijk eigenaar of heeft hij enkel vruchtgebruik?

is de verkoper niet failliet verklaard?

is de verkoper meerderjarig?

onroerend goed in onverdeeldheid (anders moeten alle onverdeelde eigenaars tekenen)

Is de verkoopovereenkomst volledig?

Identiteit van koper en verkoper

Beschrijving van onroerend goed

Vermelding eventuele erfdienstbaarheden

Vermelding verkoop vrij van lasten en inschrijvingen

Tijdstip van ingebruikname

Tijdstip van betaling betaalde voorschot

Tijdstip van verlijden van de akte

Keuze van de notaris

Clausule inzake bodemattest

Advies expert, schatting

Hoe dan ook raden we je aan om alvorens de knoop door te hakken je te laten bijstaan door een expert (architect of aannemer) die dingen zal opmerken waar jij als leek geen oog voor hebt. Voor juridische clausules of de bezwarende of bindende clausules, kan je advies inwinnen bij een notaris.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest